Mūsu darbi

Esam veiksmīgi pabeiguši meža meliorācijas sistēmas "Ozolmeži" rekonstrukcijas būvdarbus un nodevuši objektu ekspluatācijā. Kopējais būvdarbu apjoms 665ha.

Objekta raksturlielumi:

  • apauguma novākšana 18,47 ha
  • grāvju pārtīrīšana 25 170 m3
  • caurteku izbūve 103 m
  • grāvju kopgarums 13,64 km